Saturday, June 13, 2015

Style as a form of Art

Art is an ever changing term so why should our personal style be a form of art?
In art one is constantly expressing himself and when we look in our own personal style, we too are expressing ourselves. So what would happen if one would to mix the two types of art together?
At "The voice of fashion" Workshop (аs a part of "Paratissima" - an International Contemporary Art Fair devoted to the support and promotion of culture, art and creative industries) leaded by Tea Mitrovska also known as My cup of Tea we were given the chance to create blog posts that had a deeper meaning to them. We chose style as a form of art. My team had the lovely Angela and Marigo, and with Angela being the photographer for the post, we decided that (the awesomely cool) Marigo would be the model so she can showcase her underground artist style with three outfits that complimented the art/location in the photo.
With Marigo's style we had the opportunity to dive into something that was quite unknown to us. I usually never post someone else on theblog, and Marigo had never been on a blog.
We had such fun three days and I am so glad I was a part of it.

Во денешно време уметност е термин кој постојано се менува, па зошто не би бил нашиот личен стил еден вид на уметничка форма? Во уметноста, човекот постојано се искажува себеси, и кога би погледнале во нашиот личен стил ние исто така се изразуваме себеси. Но, што би се случило ако овие два типа на уметност ги споиме?
На Работилницата "Гласот на модата" (како дел од "Паратисима" - интернационален саем на уметност посветен на поддршка и промоција на културата, уметноста и креативните индустрии) водена од Теа Митровска исто така позната како My cup of Tea ни беше дадека шанса да креираме блог постови кои имаат подлабоко значење во нив. Ние го одбравме стилот како уметничка форма. Мојот тим ги имаше прекрасните Ангела и Мариго, и со Ангела како фотограф за постот, решивме дека Мариго ќе биде моделот кој ќе ги прикаже својот андерграунд уметнички стил со 3 различни комбинации што ја комплиментираат уметноста/локацијата на сликата и при тоа ќе може целосно да се добие тој спој на различни но сепак слични видови на уметност. Со стилот на Мариго имавме можност да пробаме нешто ново - јас до сега не сум постирала нечиј друг стил на блогот, а Мариго до сега не била на блог.
Имавме многу забавни моменти овие три дена и многу ми е мило што бев дел од ваков прекрасен евент.


1 comment:

  1. Great photos! Love the concept behind this photo shoot.

    xo Azu

    www.raven-locks.blogspot.com

    ReplyDelete