Sunday, April 17, 2016

FWSK Recap: Irina Tosheva & Elezi Paris

And time for FWSK Recap part 2! With this part I am ending the fashion show reviews, and getting back into regular posting, and be on the look out for my next post, it's a good one. 
Anyways, these two collections were shown on day two and oh boy was it eventfull. We had the opportunity to see a lot of new collections, but the collections from Irina Tosheva and Elezi Paris gave me the best impression. 

И време е за FWSK Recap 2 дел! Со овој дел ја завршувам оваа мини-серија на постови, и продолжуваме со регуларните аутфит постови. П.С. Деновиве ќе биде објавен наредниот, така да внимавајте.
Да се навратиме на денешната тема на разговор, а тоа се ревиите на Ирина Тошева и Елези Париз. Двете ревии беа прикажани на вториот ден на FWSK и ми оставија најголем впечаток, затоа денес ќе пишувам за нив, се надевам ќе ви се допадне. 

Ирина Тошева | Irina Tosheva 
Колекција "Риза" | Collection "Riza"

Without a doubt, Irina's shows are the main attraction at FWSK. And each year she never dissappoints. This season we saw a pastel colored dream inspired by traditional macedonian handicrafts but with a modern twist - 3D print! In collaboration with macedonian architect Nikola Kungulovski the models walked down the runway in amazing garments with 3D motives that are perfect for going from a casual to dressy look in just seconds. My faves were those bomber jackets, talk about coolness!

Без сомневање, ревиите на Ирина се главната атракција на Моден Викенд. И секоја година не не разочарува. Оваа сезона видовме пастелен сон инспириран од ракотворбите од традиционалните македонски везови но со модерен твист - 3Д принт! Во соработка со архитектот Никола Кунгуловски, парчињата од колекцијата наречена "Риза" ни оставија многу голем впечаток, и јаготката на шлагот - совршени се за трансформирање - од кежуал во вечерен изглед за неколку секунди. 
Елези Париз | Elezi Paris

Elezi Paris is a fashion brand by Flora Elezi and was one of the many guest designers to showcase their collections at FWSK. I liked this show for two reasons: 1. I liked the garments from the collection, I thought they were romantic and feminine. 2. This show was actually really fun to watch. The bouquets that the models were carying were thrown at the audience and it was like a fun game of "who will catch the bouquet?" At one point I even said to my friend who was sitting next to me "I don't want this fashion show to ever end" and that says a lot.

Елези Париз е моден бренд на дизајнерката Флора Елези која беше една од многуте гости дизајнери кои ги прикажуваа нивните ревии на Моден Викенд. Ми се допадна оваа ревија поради две причини: 1. Ми се допаднаа парчињата од колекцијата, беа нежни и женствени, нешто што ми е слаба точка. 2. Оваа ревија всушност беше многу интересна за гледање. Букетите кои ги носеа моделите на крај ги фрлаа кон публиката и беше како интересна игра на "Кој ќе го фати букетот?". Во еден момент дури и реков на другарката до мене "Не сакам ревијава да заврши" што кажува многу хаха.


No comments:

Post a Comment