Saturday, December 16, 2017

This little thing called LoveDate: 10.12.2017
Location: Cafe Ljubov (English translation: Love)

What is love (baby don't hurt me.mp3) for you?
Is it to be surrounded by your friends and laugh until you can't breathe at the most stupid and random things / To be alone with a cup of hot tea and an amazing book as your only company? Or perhaps the feeling of Christmas and the start of a new year? To me, it's all of these things and so much more. I appreciate the small mundane things that make me feel loved & all I want is for everyone else to feel the same.
Sometimes there's no need to say "I love you" or to acknowledge that you love a certain situation out loud. We throw the word "love" around without looking at its true meaning, so perhaps it's better not to say it but to feel it.
Photos: Irina Krstevska
P.S. Wearing a sweater from Romwe.com (click HERE).
Датум: 10.12.2017
Локација: Кафе бар Љубов

Инспирирана од името на новогодишната атмосфера во Љубов, денес решив да споделам некои лични гледишта на темата "Што е љубов за вас?"
Дали е тоа да бидете опкружени со блиски пријатели и да се смеете на најчудни работи / Да бидете сами со чаша топол чај и интересна книга во вашите раце? Или можеби почетокот на нова година и божиќното чувство? За мене, сите овие работи прават да се чувствувам сакана, но и многу повеќе. (Пробувам да) ги ценам малите секојдневни работи што ме прават искрено среќна, и се надевам дека и вие го правите истото.
Понекогаш нема потреба да се каже "Те сакам", или пак да се потврди дека сакате одредена ситуација на глас. Често го употребуваме зборот "љубов" иако не секогаш навистина го мислиме, затоа можеби е подобро да го зачуваме тоа за нас и само да го почувствуваме.
Фотографии: Ирина Крстевска
П.С. Доколку ви се допаѓа џемперчето кое го носам, истото можете да го нарачате ТУКА.


1 comment: