Saturday, February 24, 2018

Note to Self


Even though I am only at the start of Connor Franta's book Note to Self, I immediately started to soak in the words like a sponge. Written in the form of a memoir book with breathtaking images and quotable poetry - this book has inspired me to compile a small list of things I like to remind myself of ever so often. So without further ado, here are my notes to self:

Note to Self #1 - Drink more water, like A LOT more. It might magically fix all your problems.

Note to Self #2 - Stress less. I know it's hard not to worry about every little inconvenience that happens to you, but in the grand scale of things, it's so stupid and unimportant.

Note to Self #3 - Learn to live in the moment. No yesterdays, no tomorrows - just now.

Note to Self #4 - Finish your tasks on time. Whether that's studying for an exam or planning a blog post - don't leave it until the last minute!

Note to Self #5 - Be more spontaneous, no matter how much it scares you. Some of the most fun things that have happened to you before were made on a whim, and if it doesn't end up being a good experience - you'll live to tell the tale.

Note to Self #6 - Allow yourself to be sad. Wrap up in a blanket, play some sad music and just feel. Sadness is an emotion that needs to be respected too.

Note to Self #7 - Wear whatever the hell you want. Who cares, honestly?!

Note to Self #8 - Appreciate everyone around you. Every single person you know has made an impact on you, and your friends are the ones that made the most positive ones.

Photos: Marija Stojkovska (Fabulous is Freedom)
Wearing: Shein.com trousers (click HERE)
Иако сум на самиот почеток на книгата на Конор Франта "Note to Self", почнав сите зборови да ги впивам како сунѓер. Самата книга е напишана во форма на мемоар исполнет со неверојатно добра фотографија и кратки поеми што можат да те натераат да размислуваш за значењето на животот - и се' ова ме инспирираше да направам кратка листа на потсетници, работи што ќе направат да сум посреќна, и работи кои сум ги научила низ годините:

Потсетник #1 - Пиј повеќе вода, и тоа МНОГУ повеќе. Можеби магично ќе ти ги реши сите проблеми.

Потсетник #2 - Помалку стрес. Знам дека е тешко да не се секираш за секоја мала непланирана глупост што ќе ти се случи, но запамети дека во споредба со битните работи во животот се' што мислиш дека ти претставува моментална потешкотија е всушност неважно.

Потсетник #3 - Научи да живееш во моментот. Нема утре, нема вчера - само сега.

Потсетник #4 - Завршувај ги твоите обврски на време. Без разлика дали тоа е задача за на факултет, или пак планирање на пост за блогот - не го оставај за во последен момент!

Потсетник #5 - Не мора се' да е претходно испланирано! Иако ти е страв од непознатото, некои од најинтересните случки до сега ти се случиле без да ги испланираш претходно. А и да направиш нешто што можеби нема да ти се допадне на крај - барем ќе биде интересна приказна наредниот ден.

Потсетник #6 - Дозволи си да се чувствуваш тажна. Завиткај се во ќебе, пушти си тажна музика и едноставно чувствувај. И тагата е емоција која треба да се испочитува.

Потсетник #7 - Носи си што ти душа сака. На никој не му е гајле...

Потсетник #8 - Цени ги сите околу тебе. Секој човек кој до сега си го запознала имал некаков импакт врз тебе, а твоите пријатели се тие кои ги направиле најпозитивните.

Фотографии: Марија Стојковска (Fabulous is Freedom)
Носам: Shein.com панталони (клик ТУКА)


No comments:

Post a Comment