Wednesday, June 13, 2018

Metelkova


Soo, If you've been following me on Instagram you'd know that I visited my lovely friends in Ljubljana, Slovenia a few weeks back. I am currently writing and editing the photos from that trip (there's A LOT of material to go through, trust me) for a full-on travel post, but before that, I came up with the idea to give you guys a sneak peek of my Ljubljana adventure and share one of the coolest spots in town - Metelkova Street.
According to Google, Metelkova is an autonomous social and cultural centre, made up of seven buildings (former military barracks) that are now used as bars, shops, and clubs. During the day it's a tourist photo stop, but during the night, Metelkova is considered to be party central with different gigs and parties with music ranging from Techno to Jazz.
According to me, Metelkova is one of the coolest, most visually captivating neighborhoods I've ever seen. The whole feeling of Ljubljana changed when I entered this little district, and I found myself with my mouth open, not knowing where to look first. Art installations, murals, and mosaics overtook my view, and the sound of music playing on the radio in one of the barracks made the whole experience even better. 
Photos don't do this place justice, so If you're ever in Ljubljana give it a visit.
Photos: Marija Stojkovska & Elena VasilevskaДоколку ме следите на Инстаграм, ќе знаете дека пред неколку недели бев на кратка посета кај моите другарки во Љубљана, Словенија. Моментално го пишувам мега-постот, што се надевам ќе е објавен наскоро, со сите мои впечатоци (и фотографии) од Љубљана, но бидејќи сум многу нестрплива личност, решив да споделам еден дел од Љубљана пред време, а тоа е Метелкова
Според Гугл, Метелкова е автономен социјален и културен центар, составен од седум згради (поранешни воени касарни) кои сега се користат како барови, продавници и клубови. Преку ден ова место е одлична можност за фоткање, а навечер се претвора во епицентар на сите журки во градот, со музика што варира од Техно до Џез. 
Според мене, Метелкова е една од најкул и визуелно највпечатливите населби кои ги имам видено. Целото чувство на Љубљана се промени кога конечно го видов ова место во живо, и останав со подзината уста бидејќи не знаев каде попрво да погледнам. Мојот видик беше превземен од уметничките инсталации, мурали и мозаици што ги красеа ѕидовите на зградите, и тивкиот звук на музиката што беше пуштена на радио во една од зградите го комплетираше целото искуство.
Ова место не може да се долови со фотографии, затоа доколку некогаш се најдете во Љубљана, дефинитивно посетете ја Метелкова.
Фотографии: Марија Стојковска & Елена Василевска


No comments:

Post a Comment